Vaidlused ja lahendused

.

Advokaadibüroo Moss Legal sobib nõudlikule kliendile, kes on harjunud  keerukates õigusküsimustes selguse saavutamisega. Arvestatav kogemus meditsiini, IT, panganduse ja tootmise valdkondades.

Rando Maisvee
Vandeadvokaat
undefined
Rando Maisvee
Maisvee, Rando

Teenused

  • Kohtuvaidlused, s.h töösuhetest tulenevad hagid, diskrimineerimisasjad
  • Piirangute (ärisaladuste kaitse, konkurentspiirangud) jõustamine, nn vilepuhumine, menetlused järelvalveorganite juures
  • 
Kollektiivlepingute läbirääkimised, streigid ja kokkulepped
  • Ettevõtete üleminek seoses töötajate üleandmisega ja töötajate lähetamise küsimused
  • Tervishoid, s.h tervishoiuteenuste reklaam, arstide vastutus ja ravivigade juhtumid,
  • Terviseameti menetlused, tervishoiuteenuste rahastamine
  • Kutsehaigused ja tööõnnetused, s.h rasked tervisekahjustused ja surmaga lõppenud tööõnnetused, eelnevaga seotud haldus-, tsiviil- ja kriminaalprotsessid

  • Töösuhete lõpetamine, tulemustasu ja tööaja protseduurid
  • Tööõiguse, s.h ärisaladuste, konkurentsipiirangute ja nn. vilepuhumise alased koolitused professionaalidele
  • Abi seadusandlikus tegevuses.

Lühidalt

Asutaja vandeadvokaat Rando Maisvee on rahvusvaheliste advokaate hindavate tunnustatud teatmike (Chambers ja The Legal 500) järjepideval arvamusel väärt kõrgeimat tunnustust ettevõtlusega seotud tööõigusasjades ning omab ka hetkel kõrgeimat tunnustust (Chambers Band 1). Tal on suur kogemus keerukates ja mitmete õigusharudega ning menetlustega ristuvates kohtuasjades. Näitena on Rando edukalt esindanud klienti Eesti kohtus Kalifornia õiguse alusel lahendatud vaidluses.

Rando on Euroopa Tööõiguse Juristide Assotsiatsiooni ja Eesti Advokatuuri tööõiguskomisjoni aktiivne liige. Kuivõrd Rando osaleb Eesti Tööandjate Keskliidu nimetatud kaasistujana ka töövaidluskomisjoni töös, hoidume tavapäraselt klientide selle organi menetlustes esindamisest. Küll aga saame vajadusel selleks soovitada pädevaid spetsialiste.

Võta ühendust

Advokaadibüroo MOSS Legal OÜ
Tatari 25, 10116, Tallinn
+372 527 7506
Uudised ja teated

(C) 2019-2021 Advokaadibüroo MOSS Legal OÜ

Privacy Policy